قصيدة الشوق

Publié le par جمعية هواة الملحون

 من ديوان شعر الملحون بالمغرب
منشورات جمعية هواة الملحون بمراكش
ديوان زاوية الحضر

قصيدة الشوق

نظم الشيخ امحمد البوعمري 

انشاد نور الدين الرجراجي

 

bouanri couv

 

القسم الأول

 

أَبْدِيتْ بَاسْمْ اَلْمَوْلَى نَعْمْ اَلْغـْنِي اَلْمُتْعَالْ

فَالْمْوَاهَبْ نَسْتََعْطَ خَاتَمْ اَلرّْسَالِي

اِيْكْشَفْ لِي عَنْ خَدْرْ اَعْرَايْسُ اَلْفَعَّالْ

وُنَقْطَفْ مَنْ فَنّْ اَنْوَارُ اَبْقَلْبْ سَالِي

اِيْتَبَّتْ اَلْسَانِي مَانَضْحَى اَنْشَاهَدْ اَخْلاَلْ

اِكَمَّلْ اَرْجَايَا مُولْ اَلْجُودْ فِي اَسْجَالِي

اِعْمَلْ لِّي مَسْلَكْ بِجَاهْ تَاجْ لَرْسَالْ

اِيمَامْ لْورَى لَمْجَدْ مَنْ لِهْ شَاقْ حَالِي

هَاجْ وَجْدِي وَقْوَ شَوْقِي اوُقُلْتْ فَالْحَالْ

جِيتْ قَاصَدْ حُرْمَكْ خَوْفَانْ مَنْ اَزْلاَلِي

يَالْمَصْطَفَى غَارَ يَا اِمَامْ لـفْضَالْ

كْرَمْنِي بَالزُُّورَ نَرْتَاحْ مَنْ اَهْوَالي

 

القسم الثاني

 

نَادِيتْ اَعْلِيكْ جُدْ يَا مَفْتَاحْ اَلْجُودْ

اَتَاجْ اَلْمَرْسْلِينْ يَا سِيَّدْ لَسْيَادْ

حَاشَا حَاشَا اِيْخِيبْ مَنْ بَحْمَاكْ ايْلُودْ

نَالْ اَلْفَضْلْ اَلْعْظِيمْ وَبْلَغْ كُلّْ اَمْرَادْ

يَامَنْ رَبِّي اَعْطَاكْ لَمقََامْ الْمَحْمُودْ

وُكَرْمَكْ وفَضْلَكْ عَنْ سَايَرْ لَعْبَادْ

زَكًـْتْ افْحَرْمَكْ جُودْ يَا نَعْمْ المُهْتَادْ

كِيفْ نَسْعَى حُرْمَكْ نَعْمْ اَلْحْبِيبْ وَنْخِيبْ

كِيفْ مَا نَظْفَرْ شِي بَكْمَالْ كُلّْ مَرْغُوبْ

يَا الْمَخْصُوصْ اَبْلَوْفََا وَالصّْفَا وُتَقْرِيبْ

يَا مَنْ اَجْعَلْ لِكْ اَلْبُرَاقْ خِيرْ مَرْكُوبْ

يَا احْمَدْ مُولْ التَّاجْ مْعَ اللّْْوَ وَالْقْضِيبْ

كِيفْ مَا يَرْبَحْ مَنْ لَحْمَاكْ طَلْبْ مَطْلُوبْ

كِيفْ مَا يَسْعَدْ شِي مَنْ لِكْ شَاقْ وِتَالْ

كِيفْ مَا يَظْفَرْ بَمْرَامُ اِيْعُودْ سَالِي

كِيفْ يَرْجَعْ نَاكَدْ مَنْ فِي اَمْقَامَكْ اِسَـالْ

كِيفْ مَا يَتْرَقَّا لَمْرَاتَبْ اَلْمْعَالِي

يَالْمَصْطَفَى غَارَ يَا اِمَامْ لـفْضَالْ

كْرَمْنِي بَالزُُّورَ نَرْتَاحْ مَنْ اَهْوَالي

 

القسم الثالث

 

كِيفْ اَخَيْرْ الاَنَامْ يَا خَاتَمْ الارْسَالْ

مَانَجْزَمْ شِي اَبْمَا اَسْعِيتْ اَفْهَاذَا الّـِّيلْ

كِيفْ أَنْعَمْ الشَفِعْ مَا نَظْفَرْ بَمَالْ

وَنَا لَحْمَاكْ جِيتْ قَاصَدْ عَبْدْ اَذْلِيلْ

مَنْ قَصْدْ اَحْمَاكْ لاَغْنَا يَظْفَرْ ونَالْ

أَبَحْرْ اَلْجُودْ بِكْ يَعْمَلْ لِي تَاوِيلْ

مُولْ اَلْقُدْرَا اوُلا َيْحَافِينِي لَجْلِيلْ

لاَ ايَقْطَعْ اَرْجَايَا حَتَّى اَنْزُورْ لَمْقََامْ

ثَمّْ نَسْعى حُرْمَكْ وَنْقُولْ يَالْمَعْصُومْ

اَدْخِلْ بَالاَنْبِيَّا وبْحَقّْ جَاهْ أدَمْ

اَدْخِلْ بَالْحَسَنِينْ اَعْلاَجْ كُلّْ مَسْقُومْ

اَدْخِلْ بَزْوَاجَكْ وبْجَمْعْ اَلاصْحَابْ لَكْرَامْ

اَدْخِيلْ بَنْصَارَكْ يَا مَنْ لِكْ قُلْتْ مَضْيُومْ

اَدْخِلْ بَالزَّهْرَا وبْجَمْعْ لْشْرَافْ لَنْجَالْ

اَدْخِلْ بَصْهَارَكْ جَمْلاً وَاَلْهْمَامْ عَلِي

اَدْخِلْ بَالصَّدِّيقْ اُوعُمَرْ عَبْدَكْ بْلاَلْ

اَدْخِلْ لَكْ اَبْعَثْمَانْ اُو جَاهْ كُلّْ وَالِي

يَالْمَصْطَفَى غـَارَا يَا اِيْمَامْ لـَرْسَالْ

كْرَمْنِي بَالزُُّورَا نَرْتَاحْ مَنْ اَهْوَالي

 

القسم الرابع

 

اَدْخِلْ اَبْعَرْشْ وَالْقـْلَمْ كُرْسِي وَاللوحْ

وَجْمِيعْ الِّي انْزَلتْ فِي رَقْمْ اَسْطَارُ

وَبْحَقّْ اَمْلاَيْكْ السّْمَا وَبْحَقْ الرُّوحْ

فَالْفَرْشْ اُعَرْشْ وَالّْذِ خَلْفُ دَارُ

وَبْحَقّْ اَجْمِيعْ كُلّْ مَنْ يَقْرَ فِي لُوحْ

شَرْفَ وَعْوَامّْ كُلّْ وَحَدْ وَسْوَارُ

يَهْنَا قَلْبِي اِيْرِيحْ يَصْفَا تَكْدَارُ

اَلْهْوَ وَالشَّيْطَنْ اَقْوَاوْ بَالْمْكَايَدْ

لَبّْسُونِي حُلَّ بِهَا اَكْسَاوْ جَسْدِ

ثَقّْلُ عَنْ كَهْلِي وَعْيِيتْ مَا انْكَايَدْ

زِيّْرُ حَمْلِي يَـالَطِيفْ بَانْ جَهْدِ

مَلْكُونِي لَلنَّفْسْ اُولاَ وْجَدْتْ كًايَدْ

اِيْقُودْنِي بَزْمَامِ لَطْرِيقْ كُلّْ مَهْدِ

اَتْبَعْتْ نَفْسِي وَخْضَعْتْ اَلْهَا فْجَمْعْ لَحْوَالْ

اَثْقَالْ حَمْلْ اَذْنُوبي مَا صَبَتْ لِهْ وَالِي

اَطْغَاوْ عَنِّي قَهْرُونِي بَاحْ مَا فْلْدْخَالْ

اَفْشَاوْ سَرِّي شَطـْنُونِي كَثْرُ اَجْدَالِي

يَالْمَصْطَفَى غَارَ يَا اِمَامْ لـفْضَالْ

كْرَمْنِي بَالزُُّورَ نَرْتَاحْ مَنْ اَهْوَالي

 

القسم الخامس

 

غِيرْ اَنْتَ يَاكْرِيمْ لاَغَيْرَكْ نَرْجَاهْ

خَفَّفْ حَمْلِي اوُ شُوفْ مَنْ تَعْبْ اَشْقَايَا

طَهَّرْ قَلْبِي اَمْغِيثْ فَالْحِينْ اَمْنَ اَدْعَاهْ

وَشْرَحْ صَدْرِي اُو لا َتْعَامَلْ بَخْطَايَا

وَسْتَرْعَيْبِي اَبْخِيرْ خَلْقََكْ يَاذَا اَلْجَاهْ

وَعْفُ عَنِّي اُو لاَ تْخِيَّبْ مَسْعَايَا

مَا دَامْ اَلْحَالْ فِيكْ مَوْلاَيْ اَرْجَايَا

لاَتَقْطَعْ اَرْجَايَا حَتَّى اَنْلُوحْ لَوْزَارْ

يَارْحِيمْ اَرْحَمْتَكْ نَسْعَاكْ يَالْغَفـُورْ

لاَتْخَيَّبْ قَصْدِي نَعْمْ اَلْغْنِي اَلْغَفَّارْ

لاَ تـْوَاخَذْنِي بَفْعَالِي اَفْيُومْ لَنـْشُورْ

لاَ اَتْرَدّْ اَدْعَايَا مَقـْهُورْ يَالْقَهَّارْ

لاَ تْعَاتَبْنِي يَوْمْ اَنْرُوحْ لِكْ مَقْـْهُُورْ

سُرْخْتََكْ مَوْجُودَا وَفْضَلْكْ يَا ذَالْجْلاَلْ

مَايْلُ مَفْتَاحْ اوُلاَ لِه سُورْ عَالِي

مَا اَطْلَبْتْ اَدْرَكْنِي فَالْحِينْ دُونْ تَعْطَالْ

اَنْشَرْتْ كَفِّي وَشْكِيتْ َدْعََايْ سَعْدْ فَالِي

يَالْمَصْطَفَى غَارَ يَا اِمَامْ لـفْضَالْ

كْرَمْنِي بَالزُُّورَ نَرْتَاحْ مَنْ اَهْوَالي

 

القسم السادس

 

كِيفْ اَرَاسِي اَنْخِيبْ وَنَا بَالْهَادِ

سَتْغَتْ اَشْفِعْنَا اَلْمَاحي مُحَمَّدْ

بِهْ اَتْنَالْ اَلْكْرَامْ فِي ذِكْ وُهَاذِ

بْهْ اَتْبَلْغْ اَلْمْقَامْ نَعْمْ اَلْمُمَجَّدْ

بِهْ اَجْزَمْ مَنْ اَسْعَى اَمْقَامُ مَنْ هَادِ

يَمْشِي لحْمَاهْ دُونْ تَوْخِيرْ اَمْقَصَّدْ

نَاظَمْ لَبْيَاتْ قَالْ وَالشَّوْقْ اَمْجَدَّدْ

يَااِلَهْ اَسْاَلْتْ اَبْيَاتِي اَتْكُنْ مَفـْتََاحْ

لَلْذِ يَحْفَظْهَا وَلْجَمْعْ مَنْ اَصْغَاهَا

كَانْ غَافَلْ يَتـْيَقـَّظْ مَنْ اَسْهُوهْ لَصْلاَحْ

كَانْ شَايَقْ يُوصَلْ لَمْقَامْ حُرْمْ طَهَ

وَالسّْلاَمْ اَنْهِيبُ لَشْيَاخْنَا الرَّجَّاحْ

اَلْعَارْفِينْ اَرْبَابْ التَّحْقيقْ وَنـّْبَاهَا

وَالاْشْرَافْ أُوَ ودْبَا جَمْلاَ اَكْهُولْ وَطْفَالْ

بْطِيبْ مَسْكْ أُعَنـْبَرْ وَزْهَارْ وَاَلْغْوَالِي

يَاللَّهْ دْعَايَا بَفْضَلْكْ رَدْتّْ يُقْبَالْ

قَابْلُ بَحْسَانَكْ وَالْجُودْ يَالْعَالِي

وَالصّْلاَ وَالسّْلاَمْ اَعْلَى اِيمَامْ لَرْسَالْ

سِيدْنَا مُحَمَدْ بَحْرْ السّْخَا اَلْمَالِي

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article