Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
10 avril 2014 4 10 /04 /avril /2014 23:53
قصيدة الموالية الرجوع للفهرس القصيدة السابقة

قصيدة طَامُو

         نظم الشيخ الجيلالي امتيرد                                                  مبيت ثلاثي

         القسم الأول

جَرْحَتْ شُوفْ الْعِينْ حَرّْ وَاَقْوَى وَقْطَعْ مَنْ دَمْشْقِي وُ حَدّْ مَنْ اَحْسَامْ اَلْجَارْ

وَكْثَرْ مَنْ حَيَّا بْسَمّْهَا           وَسْرَعْ مَنْ قُوسْ حِينْ يَرْمِي بَسْهَامُ

مَا يَنْفَعْ فِيهَا طْبٍيبْ وَ لاَ طَالَبْ وَلاَ يْكَايَدْ مْكَايَدْهَا صَبَّارْ

لاَطَعَنْ اِيحَاكِي اَلْطَعْنْهَا        لِيعَتْ لَعْشِيقْ تَحْتْ خَطْوَاتْ اقْدَامُ

سَبَّتْ هُولْ امْصَايَبْ اَلْهْوَا يُومْ اتْلاَقَاتْ اَلْشْفَارْ وُ كًرَعْتْ اَبْخَاشْ النَّارْ

نَارْ اَلاَّ تَطْفَا اَجْمَارْهَا          مَا هَنَّا فَلْهْوَا الْمَغْرُومْ اَغْرَامُ

وَاشْ اِصََّبَرّْ مَنْ اَشْفَاتْ عِينُ وَكْوَا قَلْبُ وُ لاَ وْجَدْ اَلَّغْلَبْ مَكًْدَارْ

يَا عَجْبِي نَظْرَا انْظَرْتْهَا       كَانَتْ هِيَّ اسْبَابْ هَوْلِي وسْقَامُ

سَلْبَتْنِي لَبْوَا مْوَكّْرَا لِيلَتْ يَامَسْ حَاكًْدَا تْبَوَّهْ لِيمَنْ وِيسَارْ

وَقْسَحْ مَنْ جَلْمُودْ قَلْبْهَا         وَمَامَنْ عَاشْقِينْ بَهْوَاهَا هَامُ

صِيَّادَا وَنَا عْلَى الصّْيَادَا رَابِي فِي بَهْجَتْ الْمْتُونْ الْحَمْرَا نُدْكَارْ

وََخْبَارِي تَعْطِي سْوَالْهَا        لَمَّنْ سَقْصَا وُ سَالْ وَنْظَرْ بَنْيَامُ

سِرْ تْشُوفْ الزِّينْ وَالْبْهَا وَالْحُسَنْ الْمَكْمُولْ فِي اغْزَالِي ذَابَلْ لَشْفَارْ

اَعُشَّاقْ اَشْمَايَلْ اَلْبْهَا           اَرْوَاحْ تْشُوفْ زِينْ مُولاتِي طَامُ

القسم الثاني

تَاهْ اخْبِيرِي تَاهْ كِيفْ مَنْ تَاهْ اَخْبِيرُ تَاهْ اَوْ مَفْقُودْ اغْرِيبْ الدَّارْ

لاَرَحَا مَنْهَا ايْصِيبْهَا           مَا يَقْبَلْ فَلْهْوَا الْمَغْرُومْ ادْمَامُ

اَلزِّينْ انْحَبُّ عْلَى الْمَحَبَّا وِ لاَرِيتُ اتّْصِيبْنِي نَدْبَالْ وُ نَصْفَارْ

لاَنَجْلاَ عَنُّ اَنْغَضّْهَا            عَشْقْ اَلاَّ يَنْتْهَا عْلَى اَلْوَصْفْ احْكَامُ

شَلاَّ شَاهَدْ فَلْهْوَا هْوَاوِي شَاهَدْتُ قِي هْوَا طْلُوعْ الْبَدْرْ السَيَّارْ

نَعْتْ الشَّادِي تُوكًْتْ الْمْهَا      مَنْ رَشْفْ اغْرَامْهَا عْلى الْقَلْبْ اَحْسَامُ

مَلْكَتْنِي وَدْهَاتْنِي وُ تَرْكَتْنِي نَزْفَرْ بَلْعْقِيمْ دُونْ اهْوَايَا تَزْفَارْ

وَاشْ يْقَرَّبْنِي اَلْقُرْبْهَا           غِيرْ اهْوَاهَا حْرَامْ قَلْبِي لَرَامُ

حَرَّكْتْ ادْوَاحِي اَرْيَاحْهَا فَرْيَاضْ اَبْهَاهَا وُ فِيهْ نَشْدَتْ اَلْسُونْ اطْيَارْ

وَرْعَى نَحْلِي زَهْرْ طِيبْهَا      رَشْفْ وُ غَنَّا وُصَارْ يَنْغَمْ بَنْغَامُ

يَاقُوتَا فِي تَاجْ سَلْطْنِي شَرْقَتْ بَضْيَهَا عْلَى امْحَاسَنْ لاَمَتْ لَبْكَارْ

زِينْ اَلاَّ بَلْعَشْقْ بَنْتْهَا          صَنْعْتْ مَنْ بِهْ يُومْ لَحْشَرْ نُرْحَامُ

سِرْ تْشُوفْ الزِّينْ وَالْبْهَا وَالْحُسَنْ الْمَكْمُولْ فِي اغْزَالِي ذَابَلْ لَشْفَارْ

اَعُشَّاقْ اَشْمَايَلْ اَلْبْهَا           اَرْوَاحْ تْشُوفْ زِينْ مُولاتِي طَامُ

القسم الثالث

اَمَامَنْ كَسْرَا حْضَرْتْ لِيهَا بِينْ اصْفُوفْ الرّْيَامْ غِيرْ الله السَّتَّارْ

وَنْكَايَدْ فَعْكًَابْ خَلْفْهَا           اَنَا هُو قِيسْ وُ الْعْرَاقِي فَيَّامُ

مَا فالزِّينْ اُوفَا وُ لاَ مْعَرْفَا وَالْعَشَقْ مَاعْلِيهْ رَفَا لُو خَفْقْ وُ طَارْ

هَادِي مَنْ لَرْيَامْ صَرْفْهَا        يَعْيَا مَنْ تَلّْهُمْ لُو شَدّْ حْزَامُ

مَنْ صُغْرِي وَنَا مْعَ النّْسَا مَغْلُوبْ اُ غَلاَّبْ هَاكْ وَ رَا لِيلِي وَ نْهَارْ

فَهْمَتْنِي وَفْهَمْتْ حَرْبْهَا         وَعْيِيتْ وُ كَلّْ جَهْدْ مَتْنِي وَحْسَامُ

مَا نَحْسَابْ الزِّينْ وَ الْبْهَا فَالْبَهْجَا مَازَالْ حَجّْبُوهْ امْحَافَلْ لَجْدَارْ

دَامْ الله اسْرُورْ عَزّْهَا          وِ دُومْ الْحَادْقَا عْلَى اَلْخَدّْ اَلْتَامُ

مُولاَتِي وَلْفِي اَخْلِيلْتِي مَنْ نَهْوَا تَاجْ الرّْيَامْ نُورْ اَمْلاَمَحْ لَبْصَارْ

طَارْ الْقَلْبْ وُ زَاكًْ عَنْدْهَا      وَالْقَلْبْ اَوْصَلْهَا يْرَاجِي لَمْرَامُ

عَضْمَتْ بَهْوَاهَا امْحَبّْتِي كِيفْ اخْضَعْتْ اَلْزِينْهَا اَلْفَايَقْ لاَمَتْ لَبْكَارْ

اَوْقَفْ مِيمُونِي ابْسَعْدْهَا        مَنْ وَفَاهْ الرّْضَا يْشَيَّرْ بَكْمَامُ

سِرْ تْشُوفْ الزِّينْ وَالْبْهَا وَالْحُسَنْ الْمَكْمُولْ فِي اغْزَالِي ذَابَلْ لَشْفَارْ

اَعُشَّاقْ اَشْمَايَلْ اَلْبْهَا           اَرْوَاحْ تْشُوفْ زِينْ مُولاتِي طَامُ

 

 

القسم الرابع

كَانْ اُوقَفْ مِيمُونْ مُلْتِي يَجْلَبْهَا لِي رِيحْهَا يْجِيهْ اَلْوَارِي بَشَّارْ

وَنْدِيرُو  لَلنَّفْسْ غَرْضْهَا       وَتْبُورْ احْيَالْ مَنْ اتّْعَدَّا بَمْلاَمُ

غَنِّيتْ اَلْتَاجْ الْبْهَا وُنَادِيتْ لْهَا مَنْ شُوقْ لِيعْتِي وَهْيَاجَتْ لَفْكَارْ

 نَجْنِي مَنْ لَخْدُودْ وَرْدْهَا       وَنْغِيبْ كَمَا يْغِيبْ فَايَتْ بَمْدامُ

وَالزُّورَا الَهْلْ الرّْضَا غْنَايَمْ وَغْنَايْمْهَا بْسُومْهَا مَا تَحْكِيهْ اتْجَارْ

مَا يُقَاسْ ابْحَدّْ حَدّْهَا           سَرّْ اَلْهَاوِي يْكُونْ مَهْوِي كًُدَّامُ

غَنِّي يَاغَانِي وُ زِدْ سَلِّي لَعْقُولْ الرَّجْحَا وُنَعْمْ الْمُولَى سَتَّارْ

وَرْحَمْتُ لَنْجَاكْ طَلْبْهَا         وَالْغَايَبْ لاَغْنَا يْوَافِي بَسْلاَمُ

وَسْلاَمْ المُولَى عْلَى اَلْشْرَافْ مْعَ الطَّلْبَا وَالْشْيَاخْ نَاسْ المَعْنَى لَحْبَارْ

مَا فَتْحَتْ لَزْهَارْ طِيبْهَا         وَمَا هَلّْ اَلدّْيَامْ بَدْوَامْ دْوَامُ

لاَتَقْنَطْ بَا مَنْ اغْشَاهْ ذَنْبُ فَبْحَرْ لَعْفُو تْغِيبْ وُ تْغَيَّبْ كُلّْ اُوزَارْ

مُولاَنَا يَغْفَرْ ذَنْبْهَا             وِ وَاقِينَا اَعْدَابْ شَرُّ وَنْقَامُ

بَرْحَمْتَكْ عبد الجليل رَحْمُ يَا مُلْكْ المُلْكْ يَالله الحَيّْ السَّتَّارْ

مَنْ طَلْبْ الرَّحْمَا يْنَالْهَا        بِهَا جَمْعْ اَلْسْلاَمْ جُمْلاَ يُرْحَامُ 

سِرْ تْشُوفْ الزِّينْ وَالْبْهَا وَالْحُسَنْ الْمَكْمُولْ فِي اغْزَالِي ذَابَلْ لَشْفَارْ

اَعُشَّاقْ اَشْمَايَلْ اَلْبْهَا           اَرْوَاحْ تْشُوفْ زِينْ مُولاتِي طَامُ

 

قصيدة الموالية الرجوع للفهرس القصيدة السابقة

 

Partager cet article

Published by جمعية هواة الملحون - dans القصائد المكتوبة
commenter cet article
24 février 2014 1 24 /02 /février /2014 17:04

أمسيات الجمعة

لقاء الجمعة  21 فبراير 2014

لقطات من اللقاء

 

قصيدة الغفار نظم أحمد الطرابلسي انشاد يوسف دهده

 

 

قصيدة زينب نظم الحاج ادريس بن علي  انشاد محمد امنزو

 

 

قصيدة زهرة نظم الشيخ لعميري انشاد مصطفى البوسرغيني

 

 

قصيدة  هشوما نظم الشيخ الجيلالي امتيرد انشاد المحجوب نجاحي 

 

 

قصيدة لغزيل نظم عبد القادر العلمي انشاد اسماعيل الادريسي

 

 

قصيدة الغيبا نظم عبد القادر العلمي انشاد نور الدين الرجراجي


قصيدة الهيفا نظم الشيخ الجيلالي امتيرد انشاد عبد الجليل فرحي

Partager cet article

Published by جمعية هواة الملحون - dans أمسيات الجمعة
commenter cet article
13 février 2014 4 13 /02 /février /2014 20:10
قصيدة الموالية الرجوع للفهرس القصيدة السابقة

استمع للقصيدة بصوت المرحوم محمد بنسعيد

 

قصيدة الغيبا

نظم سيدي عبد القادر العلمي                                                مكسور الجناح

القسم الأول

اَيَا سيدي انْدْهَلْتْ حِينْ عَوَّلْ وَلْفِي وَنْوَى إيغِيبْ

وَالَفْتْ كُلْ يُومْ انْشُوفـُو 

ونمَتَّعْ النَظْرْ فَاحْرُوفُو 

وجْوَارْحِي عْلِيه إيْرُوفُو 

طَبْــعْ لَغَْزَيَّل أَظْرِيفْ 

وعلى الخْوَاطَرْ اخْفِيفْ

قـَــدْ الْهـْـفِيــفْ

حَازْ الأَدَبْ وْطِيبَـــا

يَرْحَمْ مَنْ رَبَّــــاهْ

عَوْضْ سِيدِي مُحَالْ انْرَاهْ

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

 القسم الثاني

 

 

اَيَا سيدي وَدَّعْتْ قَامَتْ الغُصْنْ المَيَّاسْ الرْطِيبْ

اسْتَحْيَا وانْعَصْرَتْ اخْدُودُو

وتْفَتّْخُو من الغْلاَسْ اوْرُودُو

وتنَيمُو اشْفَارْ اتْمُودُو

لُونُ اتْقُول عَسْجَـــادْ

بَــاهِي شرِيقْ َوقّــَادْ

يَـــــفْجِي انْكَادْ

مَنْ يَشْرَبْ كاس اصْهِيبَا

ويَنَـــاظَرْ فَبْهَــاهْ

مَالْكِي سُبْحَان من انْشَاهْ

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

 القسم الثالث وهُوَ يَا سِيدِي لا كُتْبْ لا ارْسُولْ إيجِي مَن عَنْدْ الحْبِيبْ

واجْمِيعْ مَنْ الْقِيتْ أنَسَالُو

وَانْقُول لُو حْبِـيبِـِي مَالُو

مَا بَانْ مَا اظْهَرْ بَخْيَالُو

بَعَْدَمَا اطَْرحْتْ لَشْكَالْ

واقْرِيتْ سورَتْ الفَـــالْ

الـخَــطْ قـَــالْ

البْشَارَا لِيك اقْرِيبَا

مَحَبُوبَكْ تَلْــقَـَـــاه

بَعـْدْ سَبْعْ ايَّامْ تَرْجَّاهْ

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

 القسم الرابع

قَالْ يَنَا سِيدِي مازَالْتْ نَرْتَجَي وَلْفِي يَعْكًـَبْ في اقْريبْ

فَـالله الكْرِيمْ انْطَمْعُو

إيْلَمْ شْمَلْنَا انْجْتَمْعُو

لَسْوَايَعْ السْرُوْر انْرَجْعُو

لأنِّي اعْشِيق مُولُوعْ

مَانَا ادْهِيشْ مَفْزُوعْ

عـاطِـي الطـُّوعْ

ما نَهْرَبْ مَن الكْسِيبَا

تابع غِيْر ارْضَاهْ

كَمَا يْطِيعْ العَبْدْ لمُولاَهْ

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

 القسم الخامس 

   

اَيَا سِيدِي نَصْبَر كَما اصْبـَرْ قـَبْلِي العْشِيقْ النْحِيبْ

قَـيْسْ الغْرِيمْ بْهوَى لِيلَا

واشْوَاقْ عَنْتَرا من عَبْلَا

و الصّبر طب مَنْ يَتَبْلّى

سِيفْ المْلِيحْ مَسْلُولْ

مَاضِي ارْهِيف مَسْقُولْ

بَعْــدْ الوْصولْ

يُورِيكْ أصْدُود اعْجِيبَا

ويْمَـكـَّن بَـجْفَاه

حِينْ قَلْبَكْ كَيَتْمَنَّاه

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

 القسم السادس 

 

 

               ا يَا سِيدِي يَصْبَر لْعَلْتُو مَنْ لاَّ يَقْوَى لطْبِـِــيبْ

يَصْبَر للجْفَى و الهَجْرا 

مَنْ لاّ اسْخَى بْدهبْ وَ فجرَا

دَغْيَا اتْخِيبْ فِيهْ النَّظْرَا

طَـبْع المْلِيحْ غَدَارْ 

لا تَامْنُو الى زَارْ

خُــدْ الاخْــبــارْ

من عَنْدِي بالتَجريبـَا

مَلْحْ الزِّينْ اجْفَاهْ

و البْهَا تِيهَانُو وتَاهْ

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

 القسم السابع 

 

 

               ا يَا سِيدِي دِيمَا الزِّينْ مَتْبُوعْ بالعْدَا و الرْقِيبْ

كَجَبْحْ عَامَر بشَهْدْ احْلُو 

من لاَّ يْطِيقْ يَلْقَـَـى نَحْلُو

باشْ من احْيَالْ يَوْصَل عَسْلُو

كَكَنْزْ بين الجْبَالْ

عَنُو اعْفَارَتْ اُغَوَالَ

اشْ من احـْـيـَالْ

تَنفَعْ وَاشْ مَن اخْزِيبَا

يـَوَصْلُو مَن جَاهْ

هَـكَدَاك الزِّينْ في مَعْنـَاهْ

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

 القسم الثامن 

 

 

               ا يَا سِيدِي لَو كَان الجْبَالْ اسْكَنْهَا الهْوَى اتِْريبْ

لَوْ كَان الحْجَارْ إيْدُوبُو

و القَـَفر اينحَطَّمْ بَعْشُوبُو

من لِيعَتْ الهْوَى و اكْرُوبُو

لو كَان وَادْ مَزْرُوبْ

ولا ارْيَاضْ مَخْصُوبْ

هَادُو اعْجُــــوبْ

الهْوَى و العِشْقْ امْصِيبَا

فِي اَول مَبَْدَاهْ

هَكْدَاكْ اتْمَامُو شوّاهْ

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

 القسم التاسع

 

 

              ا يَا سِيدِي العْشِيقْ بِين ثـَلـْجْ و بـِين اجْمَارْ اللَّهِـيـبْ

مَا دَابْ له الثـَّلْج البَارَدْ

ولاَ اطْفـَى الجَمْر الوَاقَدْ

وابقَى على السَّهْر مَتْوَابَدْ

امْثَـلْ الحَمَامْ مَفْرَادْ

فُوْق لَبـْرَاجْ غَــرَّادْ

صَاب البْــــلاَدْ

من فَرْك الطِيرْ اغْرِيبَا

واتْـقَــوَّى في ابْكـَاهْ

لا اولِيفا لا اوْلِيفْ امْعَـاهْ

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

القسم العاشر

 

 

             ا يَا سِيدِي قُولْ الحْسُودْ شَيْدِيرُو بالوْنِيسْ الغْرِيبْ


ظَنْ الجْحُودْ جِيبِي خَاطِي

لاَ مَال لاَ ازْهُو في ابْسَاطِي

الكْرِيمْ قُلْت هُوَ العَاطِي

قـَلْبـِي اسْلِيمْ مَبْسُوطْ

عَقْلِي ارْجِيحْ مَنْشُوطْ

حَاضِي اشْرُوطْ

وَ الحَقْ علِيه الهِيبَا

وَ المَقْصُودْ الله

حَدْ جَهْدِي ما نَتـْعَدَاهْ

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

القسم الحادي عشر

 

 

              ا ياسيدي وَلَّى عَنْـدْ قُـــومَان اليُومْ الجُـودْ عَـيـْــبْ

من جَادْ كَيْقُولُو فَاسَدْ

من سَاعْتُ يولّي رَاشـــدْ

و يتُوبْ عُمْرو لا عَاودْ

مَن اتْمَجْدُو  بْتَمْجِيدْ

إصِـيغْ لـِيكْ النـْشِـيدْ

 لمـَنْ اتعيد

لَبْيَاتْ و ايْقُولْ اعْجِيبَا

مُولاَهَا عَفَاهْ

حُلْ عَيْنِـكْ و نْظُر مَعْطَاهْ

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

القسم الثاني عشر

 

 

              ا يَا سِيدِي ظَـنـِّيتْ مَا بـْقـَا سَاخِي يَسْخَى بالنْصِيبْ

وَينْ السْخاَ وَيْنْ اجْوَادُو

سَكْنُو فَـاللْحُودْ وُ بَادُو

ومْضَى اخْبَارْهُمْ و فقَادُو

بَاقِي الخِــيرْ مُوْجُودْ

بـِوْجُودْ نَاسْ الجُودْ

نَـعْــمْ الودُودْ

يَحْسَنْ لِيَّ العْقِيبَا

لا غَيرُ نَرْجَاهْ 

لاَيَنْ الجَيِّد هُـوْ الله

طالَتْ بْسِيدِي هَذَا الغِيبَا 

وتْوَحَشْتْ ابْهَــــاهْ 

ولاَ اقْدَرْتْ للفْرَاقْ امْعَـاهْ 

 

Partager cet article

Published by جمعية هواة الملحون - dans القصائد المكتوبة
commenter cet article
4 février 2014 2 04 /02 /février /2014 23:14

أمسيات الجمعة

لقاء الجمعة  31 يناير 2014

لقطات من اللقاء

 

قصيدة الغالية نظم محمد البوعمري انشاد اسماعيل الادريسي

 

 

قصيدة حبية نظم ادريس بنعلي وقصيدة نعيمة نظم محمد بلكبير
انشاد فؤاد يوسفي و مصطفى البوسرغيني

 

 

قصيدة محجوبة نظم محمد ولد ارزين انشاد نور الدين الرجراجي

Partager cet article

Published by جمعية هواة الملحون - dans أمسيات الجمعة
commenter cet article
3 février 2014 1 03 /02 /février /2014 18:34

أمسيات الجمعة

لقاء الجمعة  20 دجنبر 2013 

لقطات من اللقاء

 

قصيدة زهرة نظم السي التهامي لمدغري انشادالمحجوب نجاحي

 


قصيدة كلثوم  نظم أحمد امريفق انشاد مصطفى البوسرغيني

 


قصيدة مليكة نظم أحمد لغرابلي انشاد نور الدين الرجراجي

Partager cet article

Published by جمعية هواة الملحون - dans أمسيات الجمعة
commenter cet article
10 janvier 2014 5 10 /01 /janvier /2014 12:43

حلقة خاصة من برنامج ذاكرة المدن
ذاكرة مدينة مراكش

والذي اديع خلال الثمانينات من القرن الماضي

جزء من البرنامج خصص
لجمعية هواة الملحون بمراكش

Partager cet article

Published by جمعية هواة الملحون
commenter cet article
9 décembre 2013 1 09 /12 /décembre /2013 00:10

google-site-verification: google484036773d53e3ee.html

Partager cet article

Published by جمعية هواة الملحون
commenter cet article
7 décembre 2013 6 07 /12 /décembre /2013 19:06

أمسيات الجمعة

لقاء الجمعة  06 دجنبر 2013 

لقطات من اللقاء

 

قصيدة صلوا على المفضل رسول الله نظم الغالي الدمناتي
انشاد مصطفى البوسرغيني 

 


قصيدة القاضي نظم التهامي لمدغري انشاد المحجوب نجاحي

 


قصيدة محبوب القلب نظم فضول المرنيسي انشاد محمد امنزو

 


قصيدة الفجر نظم أحمد لغرابلي انشاد نور الدين الرجراجي

 


قصيدة كيف ايواسي نظم عبد القادر العلمي انشاد عبد الجليل فرحي

 


قصيدة عيون المهرا نظمالتهامي لمدغري انشاد يوسف دهده

Partager cet article

Published by جمعية هواة الملحون - dans أمسيات الجمعة
commenter cet article
27 novembre 2013 3 27 /11 /novembre /2013 00:28

بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش  - شعبة التاريخ

ودار الثقافة بمراكش

نظمت جمعية هواة الملحون بمراكش

ملتقى وطني علمي فني حول موضوع

المقاومة المغربية للاحتلال الأجنبي

من خلال المصادر التاريخية وشعر الملحون

المرحلة الأولى: 1844 /1912

لقطات من السهرة الفنية التي أقيمت بهذه المناسبة

 

 

 

Partager cet article

Published by جمعية هواة الملحون - dans ملتقيات
commenter cet article
24 novembre 2013 7 24 /11 /novembre /2013 18:23

أمسيات الجمعة

لقاء الجمعة  22 نونبر 2013 

لقطات من اللقاء

 

قصيدة عام الخير نظم الجيلالي امتيرد انشادعبد الجليل فرحي


قصيدةالبحر نظم الجيلالي امتيرد انشاد يوسف دهده


قصيدة خدوج نظم محمد الشاوي انشاد نور الدين الرجراجي


قصيدة النهار نظم عبد القادر العلمي انشاد المحجوب تجاحي

Partager cet article

Published by جمعية هواة الملحون - dans أمسيات الجمعة
commenter cet article

اقترح الموقع على صديق

  • : جمعية هواة الملحون بمراكش
  • جمعية هواة الملحون بمراكش
  • : جمعية هواة الملحزن بمراكش 1964 / 2014 50 سنة في خدمة فن الملحون
  • Contact

كلمة رئيس الجمعيـة

مكتــــب الجمعيــــة

أنشطـــــــة الجمعيــة 

أمسيــــــات الجمعـــة

جــــــــوق الجمعيــــة

شعـــــراء الجمعـــــية

شيــــــــوخ الجمعيــة

أعضـــــاء الجمعيــة

    

الأعضاء المؤسسون لجمعية هواة الملحون

مصطلحات الملحون  
لـَهْفـَانْ :  الكثير العطش
يقول االشيخ الجلالي في قصيدته حب احبيب الرحمن

فَصْلاَتُ يَا انْسَـــــانْ   *     كَتَّرْ جَهْرْ وُكَتْمَــــانْ
 بِهَا اِدَهْبْ الشَّيْطَانْ    *    غَاضَبْ نَاكَدْ مَمْحُونْ

 

هِيَّ شُرْبْ الـَّهْفَـــانْ    *    هِيَّ كَنْزْ الأَّحْقَــــــانْ
هِيَّ الْفَرْحْ وُ سَلْوَانْ    *   هِيَّ الرَّحَا وَسْكــُـونْ

شريط الصور

الملحون بأصوات نسائية

فن السْرَارَبْ

الملحون بأصوات جزائرية

استمع لقصائد الملحون بأصوات جزائرية

من ذكريات جمعية هواة الملحون بمراكش 

لقاء تلفزيوني مع جمعية هواة الملحون سنة 1967 

 

نقاش حول قصيدة الطير للشيخ الجيلالي امتيرد / امسية الجمعة

اتصل بنــــا

تصميم الموقع