قصيدة هَشُّومَا

Publié le par جمعية هواة الملحون

القصيدة الموالية
الرجوع للفهرس
القصيدة السابقة

 استمع للقصيدة بصوت المرحوم محمد بوستة 

 


قصيدة هَشُومَا

نظم الشيخ الجيلالي امتيرد                                            مبيت ثلاثي


القسم الأول

اَمَحْلاَ لَرْيَـــــامْ لِيلْتْ يْكُونُ فِي حَضْرَا اِيكًَبّْحُ عَلْ لِيمَنْ وَشْمَـــــــالْ

تَتْبَهَا وَتْزِيدْ فَاَلنّْضَرْ              وَتْجَدَّدْ لِيعْتْ اَلْقْلُوبْ اَلْمَكْلُومَا

دِي تَفْخَرْ عَنْ دِيكْ بَارْزَاتْ اَفْحُلاَّتْ اَدْبَاجْ رَيْقَــــــا تَشْجَارْ وُتَكْلاَلْ

بَلْهِيبَا وَهْيَاجْتْ اَلصّْغُرْ           وَاَلنَّغْمْ اَلدَّاوْدِي سْرِيعَا مَنغُومَا

مَنْ لاَلُ كَبْدَا قَاسْحَا مَا شَـــــــاهَدْهُمْ مَا دَا لهم اِيمَــــــارَا مُحَــــــالْ

اَشْ يْعِيدْ قْلِيلْ اَلصّْبَرْ             قَلْبُ هَنَّاهْ مَانْلُومُوهْ اَبْلُومَــــــا

مَعْظَمْهَا فَرْجَا اَغْنَمْتْهَا تَدَّاوَلْ بِهَا اَلْسُونْ لَهْوَ مَا طَالْ اَلْحَـــــــــــالْ

شَلاَّ مَا تَحْكِي اَقْوَى اَكْثَرْ         فَرْجَا مَنّْهَا ضْحَاتْ لَوْشَا مَحْرُومَا

غَدَّرْ كَاسِي هَاتْ نُوبْتِي يَاسَقِي وَسْقِ اَلْبَهْيَا زِينَتْ نَقْطْ اَلْخَــــــــــالْ

لاَ تَغْفَلْ عَنْ رَايَتْ اَلنّْصَرْ       مَصْبَاحْ اَلْوَلْعَاتْ وَلْفِي هَشُّومَا

القسم الثاني

عروبي

 

هَلَّلْ بَلْعْرَاقِي مَنْ كَاسْ اَلْعْرَاقِي  حَتَّى يَاَلسَّاقِي اَتْرَى نْغِيبُ وَنْفِيقُ
هِيَّجْتِي اَشْوَاقِي  وعْتَمْرُ اَسْوَاقِي مَا مَثْلَكْ رَاقِي يَاَلصَّايَلْ بَرْحِيقُ
شُفْ اَلِّيلْ بَاقِي سَهْدَكْ عَنْ فْيَاقِي عَطْفْ عْلَى رْفَاقِي اَعْطُوفْ صَادَقْ لَصْدِيقُ

 

وَكًَضْ لَلصَّفْرَا اَبْطَالْهَا وَاشْ اَمْنْ اَمْنَامْ اِيزْهَا لْمَنْ زَرُوهْ اَبْلُوصَالْ

كُبّْ اُدَوَّرْ طَاسْتْ اَلْخْمَرْ         فَاجِي فَاجِي عْلَى اَلْقْلُوبْ اَلْمَكْلُومَا

لاَ لَدَّا مَنْ دُونْ اَلنّْسَــــا جَعْلْ اللهْ اَكْلاَمْهُمْ يَسْرِ فَلْقَلْبْ اَمْصَــــــــالْ

مَنْ لاَ يَهْوَاهُمْ يَنْعْدَرْ              عَايَشْ وَمْعِيشْتُ مْعِيشَا مَدْمُومَا

طُفْ عْلَى اَلْحَضْرَا بْكَسْهَــــــــا شَمَّرْ دِيلَكْ يَانْدِيمْ رَاقَبْ لِيلَكْ مَزَالْ

لِيلَتْ لُوصَالْ لِيلَتْ اَلسّْهَرْ        بَكًْرَايَحْهَا اَلْنَاسْ لَهْوَى مَعْلُومَا

شُفْ اَبْنَاتْ اَلْحَيّْ كَاكْوَاكَبْ تَخْطَفْ ضَيّْ اَلْبْصَارْ بَمْحَاسَنْهَا وَجْمَالْ

حُزْ اَحْبِيبَكْ حُزّْتْ الصّْدَرْ       حُوزَتْ لَكْرَامْ لِيلْتْ تَمْسَا مَكْرُومَا

غَدَّرْ كَاسِي هَاتْ نُوبْتِي يَاسَقِي وَسْقِ اَلْبَهْيَا زِينَتْ نَقْطْ اَلْخَــــــــــالْ

لاَ تَغْفَلْ عَنْ رَايَتْ اَلنّْصَرْ       مَصْبَاحْ اَلْوَلْعَاتْ وَلْفِي هَشُّومَا

القسم الثالث

عروبي

طَابْ اَشْرَابْ كَاسِي بُجُودْ لَعْنَاسِي وَحْبَابِي وُ نَاسِي اَجْمِيعْ بَلْوَجْدْ يْمِيسُ
مَصْبَاحْ اَلْغْلاَسِي دَاحَتْ عَنْ سْيَاسِي وَضْحَكْتْ لي وْنَاسِي اَزْهَارْهَا قَبْلْ يْبِيسُ
رَتْخَا كُلّْ كًاسِي وَدْهَبْ شَرّْ بَاسِي نْصَابَحْ وَنْمَاسِي اَلْكُلّْ سَلْوَانْ اَعْرِيسُ


لاَبَعْدْ اَلسَّلْوَا هْنَا وَلاَبَعْدْ اَلزِّينْ فْرَاحْ فَرْحْتُ مَا يَفْدِيهَا مَـــــــــــالْ

بِهْ الْعَقْلْ اِغِيبْ وِيحْضَرْ         وَاَلْقَلْبْ يْبُوحْ بَلْسْرَارْ اَلْمَكْتُومَا

خَضْعْ اَلْطَاعَتْهُمْ يَالسَّاقِي وَالْغَالَبْ لِهْ مَا طْلَبْ قَالْتْ نَاسْ الْحَــــالْ

بِهَا غُلْبْ اَرْجَالْهَا قْهَرْ            تَظْلَمْ وِيلاَ اَشْكَاتْ تَرْجَعْ مَظْلُومَا

صَارْ اَلسَّاقِي بَلْهْوَ يْهَادِي حَتَّى وَلاَّتْ كَاتْنَادِي بَلْسَانْ الْحَـــــــــالْ

طَارْ اَحْيَاهَا مَا بْقَا وْقَرْ           تَرْقَصْ وَتْشِيرْ بَلْكْمَامْ اَلْمَرْكَُومَا

كُلّْ اَوْنِيسْ مْعَ وْنِيسْتُ مَبْشُورِينْ اَمْخَمّْرِينْ عَزّْ اُرَفْعَا وَكْمَــــــالْ

لاَهَجْرَا لاَتِيهْ لاَنْفَرْ               لاَقَلْبْ اَنْكِيدْ لاَجْوَارَحْ مَهْمُومَا

غَدَّرْ كَاسِي هَاتْ نُوبْتِي يَاسَقِي وَسْقِ اَلْبَهْيَا زِينَتْ نَقْطْ اَلْخَــــــــــالْ

لاَ تَغْفَلْ عَنْ رَايَتْ اَلنّْصَرْ       مَصْبَاحْ اَلْوَلْعَاتْ وَلْفِي هَشُّومَا

القسم الرابع

عروبي

لِيلَتْنَا اَفْرِيدَا
 مَا لِهَا اعْنِيدَا مَبْرُوكَا سْعِيدَا اعْلَى الرّْضَى كِيفْ انْرِيدُ
لَمْحَبَّا جْدِيدَا وَالْكَلْمَا نْفِيدَا والْعَدْيَا بْعِيدَا طِيرْهَا فُوقْ جْرِيدُ
دِكْ اَلْدِي نْشِيدَا بَمْعَانِي الْدِيدَا وَقْوَافِي شْهِيدَا ابْصَحّْ لْقَوْلْ اِيفِيدُ

   

 

كُبّْ اُزِيدْ مْلاَ وُهَاكْ وَرَا يَسَاقِي مَنْ امْدَامْنَا لاَ تَصْحَبْ طَمْطَـــــالْ

رَاحْ الِّيلْ وُعَلّْمْ الْفْجَرْ            وَنْظَرْ لَعْسَاكَرْ الدّْحَامَسْ مَهْزُومَا

صَبْحْ اصْبَاحْ انْهَارْنَا وُجَدّْدْنَا لِهْ اسْرُورْ مَالْهَا عَلْ لُوْصَافْ امْثَالْ

لِيسْ اغْنَمْهَا قِيسْ فَلْعْمَرْ          فَزْنَا وَسْطَابْنَا افْرَايَجْ مَنْغُومَا

نَادَانَا طِيرْ الَفْرَاقْ بَلْعَزْمْ يْنَادِي مَا بْقَا امْكًـــــامْ الرَّاحَلْ يَحْتَـــــالْ

وَدْمُوعْ الَعُشَّاقْ تَنْهْمَرْ            صَبْرِ عَنْهُم كَنْ صَبْرْ الْمَفْطُومَا

وَدَّعْتْ السَّاقِي وُسَارْ وَالْقَوْمْ اتْكَايْدْ فِي جْرَاحْ سِيفْ الْبِينْ الْقَتَّــالْ

رَاحُ كَغُزْلاَنْ لَلْوَكَرْ               كُلّْ اخْلِيلاَ مْشَاتْ كًبَّلْتْ الْحُومَا 

غَدَّرْ كَاسِي هَاتْ نُوبْتِي يَاسَقِي وَسْقِ اَلْبَهْيَا زِينَتْ نَقْطْ اَلْخَـــــــالْ

لاَ تَغْفَلْ عَنْ رَايَتْ اَلنّْصَرْ       مَصْبَاحْ اَلْوَلْعَاتْ وَلْفِي هَشُّومَا

القسم الخامس

عروبي

 

اَحَفَّاضْ وَافِي اَتْبَاهَا بَوْصَافِي مَا نَا بِهْ خَافِي  عْلَى تّْحَافْ وُ تَشْفِيفُ
سَرِّ سَرّْ خَافِي نَهْرِي ادْفِيقْ صَافِي مَتْوَضَّحْ وَافِي لَدّْ عَذْبِ لَرْشِيفُ
مَا يَلْغِي اتْحَافِي اِلاَّ اوْغِيدْ ﭬافِي سُومِي سُومْ جَافِي ارْيَاض بَنْوَارْ اقْطِيفُ

                     

الجِّيلاَلِي مَا دْخَلْتْ عُمْرِ لَشْبُوكْ وُلاَ قْبَحْتْ بَقْبَاحْتْ هَلْ لَسْفَـــــــالْ

صَحّْ الْقَوْلْ اِعِيدْ الْخْبَرْ           وَقْلُوبْ الْخِيرْ لَسّْعَادَ مَلْهُومَا

وَالْجَاهَلْ يَكْفِيهْ غَلّْ جَهْلُ وَالْجَاحَدْ لَجّْحِيمْ وَالْحَاسَدْ لِيسْ يْنَـــــــــالْ

صُنْعْ اللهْ الْمَالَكْ الْكْبَرْ            مَنْ وَدَّعْهَا كْمَا النّْسَامْ الْمَنْسُومَا

وَنْهَايْتْ لَكْلاَمْ قَالْ عَاشَقْ لَرْيَــــــــــامْ اَلاَّ يْلُ فْعَشْقْ اهْوَاهُمْ ابْدَالْ

مَنْ صُغْرِ وَنَا عْلَى السّْقَرْ        خِيلِي وَخْيُولْهُمْ دَِايَمْ مَلْجُومَا

وَسْلاَمْ الْمُولَى عْلَى الْشْرَافْ  اُطَلْبَا وَعْدَادْ كُلّْ مَا خَايَلْ كَلّْ اخْيَالْ

وَمَا فَاحْ الْوَرْدْ وَالزّْهَرْ           مَا دَامْ السَّرْ فَلْجْبَاحْ الْمَنْعُومَا

غَدَّرْ كَاسِي هَاتْ نُوبْتِي يَاسَقِي وَسْقِ اَلْبَهْيَا زِينَتْ نَقْطْ اَلْخَـــــــالْ

لاَ تَغْفَلْ عَنْ رَايَتْ اَلنّْصَرْ       مَصْبَاحْ اَلْوَلْعَاتْ وَلْفِي هَشُّومَا

تمت القصيدة

القصيدة الموالية
الرجوع للفهرس
القصيدة السابقة
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article